Bart Ramakers (ed.): Memento Mori

 20,00 incl. BTW

Over de cultuur rond sterven en begraven in het Duits-Nederlandse kustgebied.

Beschrijving

Sterven en begraven in een rurale grensregio

Historia Agriculturae 48

Het Duits-Nederlandse kustgebied was in het verleden – en is nog steeds – een overwegend agrarisch gebied met daarbinnen enkele meer of minder grote stedelijke centra. Vrijwel alle bijdragen in deze bundel die gaan over de funeraire cultuur in dit gebied, hebben betrekking op rurale verschijningsvormen daarvan. De bijdragen in deze bundel belichten de cultuur rond sterven en begraven vanuit uiteenlopend perspectief: historisch (cultuurhistorisch, sociaalhistorisch, kunsthistorisch, kerkhistorisch, literatuurhistorisch), maar ook theologisch. De aandacht gaat daarbij in de eerste plaats uit naar de funeraire cultuur in Groningen en Ostfriesland.

De teksten zijn afwisselend Duits en Nederlands, waarbij steeds een samenvatting is gegeven in de andere taal.

Paperback
ISBN: 978-94-034-1427-0