J.E. van Kamp: Dien Hoetink

 20,00 incl. BTW

'Bij benadering'. Biografie van een landbouw-juriste in crisis- en oorlogstijd

Uitverkocht

Beschrijving

Een hoog opgeleide vrouw met een maatschappelijke carrière was zeldzaam in de eerste helft van de twintigste eeuw. Deze biografie van Dien Hoetink (1904-1945) gaat over zo’n vrouw en haar invloedrijke betekenis vanuit het tweede échelon binnen het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd (RbVVO). Zij ontwierp de staatsrechtelijke constructie van de hele organisatie van de voedselvoorziening inclusief alle (hoofd-) bedrijfschappen en legde daarmee de basis voor een blijvende publiekrechtelijke ordening van de landbouw na Wereldoorlog II.

Bij de beschrijving van haar werk als landbouw-juriste wordt nadrukkelijk de relatie gelegd met haar persoonlijke geschiedenis. Inzicht in de sociaal-culturele context waarin zij opgroeide is onmisbaar om te begrijpen hoe zij gedurende de arbeidzame periode van haar leven vorm gaf aan de landbouwcrisiswetgeving en aan de juridische structuur van de
voedselvoorziening tijdens Wereldoorlog II.

In november 1933 trad Dien Hoetink als juriste in dienst bij de Stichting Landbouw-Crisisbureau van het ministerie van Economische zaken. Uiteindelijk zou zij vanaf 1939 de functie bekleden van hoofd van de Afdeeling Juridische of Algemeene Zaken van RbVVO. Haar – ‘recht door zee’ – opstelling tegenover de bezetter was de rechtstreekse aanleiding
tot haar arrestatie op 3 augustus 1944 en haar dood in Ravensbrück op 16 februari 1945.

Historia Agriculturae is de serie die het NAHI vanaf 1953 uitgeeft. Sinds 1998 is het NAHI vooral een instituut voor documentatie en onderzoek op het terrein van de Nederlandse agrarische geschiedenis, dat zowel gevestigd is aan Wageningen Universiteit als aan de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten van dit onderzoek worden in de reeks gepubliceerd.