Peter Priester: De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910

 20,00 incl. BTW

Uitverkocht

Categorieën: ,

Beschrijving

Inhoud
De geschiedenis van de Groningse landbouw in de vorige eeuw kan met recht ‘bijzonder’ worden genoemd: in geen andere Nederlandse provincie werd op zo’n grote schaal grasland omgezet in bouwland als hier. Over aard en oorzaken van dit fenomeen wordt al jaren gedebatteerd. Peter Priester ontvouwt een nieuwe, dwingende visie. De boeren in Groningen werden niet van veetelers akkerbouwers, maar zij intensiveerden hun gemengde bedrijven. Dat gebeurde veelal onder invloed van het sterk groeiende arbeidsaanbod op het platteland en de toenemende vraag naar landbouwprodukten vanuit Engeland.

Peter Priester onderbouwt zijn visie met een indrukwekkende hoeveelheid nieuwe gegevens over prijzen en lonen, technische ontwikelingen, bedrijfsgrootten en eigendomsverhoudingen, produktieomvang en produktiebestemming. Het boek ‘covert’ de hele provincie Groningen. Aan het opsporen en verklaren van regionale verschillen is veel aandacht besteed.

De auteur
Dr. P.R. Priester (1956) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Na zijn studie was hij als onderzoeksmedewerker verbonden aan het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen en aan de vakgroep Agrarische Geschiedenis van de Landbouwuniversiteit te Wageningen. In 1991 promoveerde hij in Wageningen op dit boek als proefschrift. Thans voert hij een vergelijkbaar onderzoek uit naar de geschiedenis van de Zeeuwse landbouw.