Martin Hillenga e.a. (red.): De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden – Deel III Groningen

 24,95 incl. BTW

Over kloosters in Groningen.

Uitverkocht

Beschrijving

In de Middeleeuwen telde de provincie Groningen meer dan dertig kloosters. De kloosters waren centra van religieus leven, van wetenschap en boekproductie. Ze waren politiek en economisch van grote betekenis omdat ze doorgaans veel grond in eigendom hadden. Het belangrijkste Groninger klooster was ongetwijfeld de gestichte Sint Bernardusabdij van Aduard.

Na het midden van de vijftiende eeuw was de abdij een trefpunt voor humanistische wetenschappers. Tot de ‘Aduarder kring’ behoren namen als de nu nog bekende Rudolf Agricola en Wessel Gansfort. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) maakte in Stad en Ommelanden een einde aan het katholicisme, dus ook aan het kloosterleven. In 1594 werden de kloosterbezittingen geconfi squeerd door de provincie Groningen. In dit boek worden de opkomst, bloei en ondergang van het Groninger kloosterwezen beschreven.

Na twee inleidende hoofdstukken worden de afzonderlijke kloosters van de verschillende orden belicht. Daarbij wordt ook in beeld gebracht wat er nu nog van die rijke geschiedenis te zien is.

Hardcover, 240 pagina’s