F. Bakker e.a.: Het kasboek van Henricus Lontzenius, de laatste abt van het klooster Selwerd, over de jaren 1560-1563

 25,75 incl. BTW

Over de laatste abt van het Benedictijner nonnenklooster Selwerd, Hendrik Lontzenius.

Uitverkocht

Beschrijving

Groninger Bronnenreeks 1

De laatste abt van het Benedictijner nonnenklooster Selwerd, Hendrik Lontzenius, hield van 1560 tot en met 1563 een kasboek bij dat hier wordt uitgegeven. Hijzelf vond het van belang om zijn daden op te schrijven, niet alleen als een verantwoording ten opzichte van zijn kloosterlingen, maar ook om deze vast te leggen voor degenen die in de toekomst daarin geïnteresseerd zouden zijn. Zijn geschrift geeft ons inzicht in verschillende aspecten van het dagelijkse leven in een klooster in het midden van de zestiende eeuw: landbouw en veeteelt, lonen en prijzen, het gebruik van munten, eten en drinken, de religieuze cultuur, bouwactiviteiten, statenvergaderingen en nog veel meer.

Dr F.J. Bakker was van 1970 tot 1998 universitair docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Mevr. dr R.I.A. Nip is sinds 1986 verbonden aan dezelfde universiteit, eveneens als universitair docent Middeleeuwse Geschiedenis.

Dr E. Schut is sinds 1978 als archivaris werkzaam bij de Groninger Archieven. Hun belangstelling gaat uit naar de regionale geschiedenis.

Hardcover, 281 pagina’s