Berend Wierenga: Boer en stad

 27,00 incl. BTW

De nieuwe Ruigezandster Polder in Groningen

Beschrijving

“Boer en Stad” gaat over de Nieuwe Ruigezandster Polder, nieuw land in de monding van Reitdiep en Lauwers in het noordwesten van de provincie Groningen, ontstaan in 1877. De stad Groningen, vanwege historische redenen eigenaar van deze grond, bouwde er zeven boerderijen. Het boek beschrijft hoe de Stad de polder heeft ontwikkeld en hoe Stad en bewoners met elkaar zijn omgegaan in de ruim honderd jaar dat het stadspolder was. In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd de Nieuwe Ruigezandster Polder voorwerp van felle ideologische strijd. De opkomende SDAP wilde de boerderijen laten exploiteren door de Stad zelf (wat gedeeltelijk ook gebeurde), de voorstanders van het particulier initiatief wilden verhuren aan zelfstandige ondernemers.

Wij denken dat u plezier zult beleven aan dit boek. Dit geldt vooral voor lezers met interesse voor de landbouw en het boerenbedrijf in Groningen. Misschien in het bijzonder voor de inwoners van het gebied: het Groninger Westerkwartier, Noordoost Friesland, en de huidige bewoners van de polder en het dorp Lauwerzijl. “Boer en Stad” gaat over een polder met een bijzonder karakter, omdat deze eigendom was van de Stad Groningen. Daarom is “Boer en Stad” ook in breder verband relevant, vanwege de inkijk die we krijgen in de wijze van besluitvorming over de polder, hoe de politiek hierop van invloed was en wat dit betekende voor de bewoners van boerderij en dorp.

ISBN: 9789052946153
Auteur: Berend Wierenga
Titel: Boer en Stad
Uitgever: Profiel