J.E. Emmelkamp: Boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl

 128,55 incl. BTW

Beschrijving

Deze uitgave, verdeeld over 2 banden, bevat uitgebreide historische beschrijvingen van boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens, gelegen binnen de gemeentegrenzen van Delfzijl anno 1810/1811. De unieke bijzonderheden van deze uitgave zijn de volgende :

– Maar liefst 11 bekende historici hebben voor deze uitgave een interessant artikel aangeleverd, dat nauw verbonden is met de informatie uit de beide boeken (zie band 1).

– Onder bijna alle beschrijvingen staan o.m. alle bronvermeldingen tot 1840, de meeste namen van de gedoopte kinderen van de boerderijbewoners tot 1810, aanvullende familiegegevens, grafschriften, enz.

– De genealogisch geïnteresseerde lezer/onderzoeker zal veel gegevens vinden van families van vóór 1700, die niet te vinden is in de literatuur tot op heden.

– In deel V staan maar liefst 12 unieke bijlagen, die dit project een bijzonder meerwaarde geven. Het gaat o.m. om verpondings-, grasstallen- en zijlschotlijsten, lijsten met belastingplichtigen, overzichten van landdagcomparanten en een lijst van heerden, waaraan heerlijke rechten waren verbonden (zie band II).

Kortom, het in deze uitgave beschreven onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de toename van de kennis en de verdieping van het inzicht in de geschiedenis van de regio rond Delfzijl. Het is voor de bewoners, onderzoekers en andere belangstellenden een onmisbaar en boeiend lees – en naslagwerk.

ISBN: 9789052940496