Willem W. Kat: Hoogkerk in oorlogstijd

 19,95 incl. BTW

1940-1945

Beschrijving

“De geschiedenis van Hoogkerk mag nooit vergeten worden.” Met die doelstelling werd in 2001 de Historische Vereniging Hoogkerk (HVH) opgericht door enkele enthousiaste mensen. Onder hen de voorzitter van het eerste uur, drs. Willem W. Kat. Hij was niet alleen voorzitter maar ook penningmeester en als auteur en redacteur nauw betrokken bij het verenigingsorgaan ‘Op de Hoogte’. Helaas kreeg Willem Kat te maken met een ernstige ziekte. Dit weerhield hem niet om zich – tot zijn overlijden in 2010 – actief te blijven inzetten voor de vereniging.

Het was de nadrukkelijke wens van zijn echtgenote dat het werk van Willem W. Kat niet verloren zou gaan. Zij schonk het volledige archief van haar man, waaronder ook zijn manuscript over Hoogkerk 1940-1945, aan de HVH die de nagedachtenis aan Kat wil eren door dit boek postuum uit te geven.

Uit zijn archief zijn diverse foto’s gekozen. Zij geven een beeld van het bestuur, de economie, het verzet, de evacués, de bombardementen en de bevrijding. Ruime aandacht is er voor de joodse bewoners van Hoogkerk, di in de vernietigingskampen omkwamen.

Het boek geeft in bijlagen gedetailleerde informatie over oorlogsschade, gevallenen en tewerkgestelden. Enkele inwoners die in Indonesië sneuvelden, zijn ook in het boek vermeld. J. Hoiting geeft persoonlijke herinneringen aan zijn dwangarbeiderstijd.

Verder is het Gedenkboek 1940-1945, een herdenkingsboek van de voormalige gemeente Hoogkerk, in zijn geheel opgenomen.

Hoogkerk in oorlogstijd: Een indringend overzicht van de zwarte periode uit de vorige eeuw.

ISBN 9789492546210