Wigbold Wierenga : Grote Historische Atlas Groningen

 24,90 incl. BTW

Oude, gedetailleerde landkaarten die een ongeëvenaarde bron van informatie vormen.

Uitverkocht

Categorie:

Beschrijving

Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig geïnteresseerden en historici, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeëvenaarde bron van informatie.
In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Groningen bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn ‘stille getuigen’ van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen.
– Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap;
– Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen;
– Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan;
– Over ruilverkaveling, ontginning en bebossing;
– Over de ontwikkeling van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt.
De auteurs die de inleidende teksten bij de reeks historische atlassen geschreven hebben, helpen de liefhebber op deskundige wijze op weg door een eeuw van verandering. Van heden naar verleden en terug.

Hardcover, 144 pagina’s