W. Baron: Het belang en de welvaart van alle ingezetenen

 41,25 incl. BTW

Groninger historische reeks, deel 33: gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870.

Categorie:

Beschrijving

Groninger historische reeks, deel 33

In ‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’ besteedt Minie Baron voor het eerst aandacht aan het hele gebied van de gezondheidszorg in een Nederlandse stad in de eerste zeventig jaren van de negentiende eeuw. Ze toont aan dat de bestrijding van de inheemse volksziekten in de periode 1800-1870 van grotere invloed was op het inrichten van de gezondheidszorg in de negentiende eeuw dan de bestrijding van de nieuwe ziekte cholera.

Dit is een onmisbaar boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de Groningse geschiedenis of in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de stad Groningen van 1800 tot 1870.

W. (Minie) Baron is historicus en werkzaam in de gezondheidszorg. ‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’ is de handelsuitgave van haar gelijknamige proefschrift.

De meeste ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Groningen in de periode 1800-1870 kunnen worden gekoppeld aan de bestrijding van epidemie‘n en besmettelijke ziekten. Door de groeiende bevolking en toegenomen economische activiteiten verslechterden in de loop van de negentiende eeuw de hygiënische omstandigheden in de Nederlandse steden. Ziektes namen toe en epidemie‘n grepen steeds vaker om zich heen. Hoewel men de juiste oorzaak van de ziektes niet altijd kende, werden in de openbare gezondheidszorg en de medische hulpverlening verschillende maatregelen getroffen om de gevolgen van de vele volksziekten op te vangen. Al vroeg in de negentiende eeuw ontstonden nieuwe collectieve regelingen en voorzieningen. Naast de angst voor besmettelijke ziektes, speelden in de stad Groningen ook economische motieven en stadstrots een rol in de opbouw van de negentiende-eeuwse gezondheidszorg.

Hardcover, 581 pagina’s