Theodor Storm: Schimmelruder

 16,50 incl. BTW

Groningse vertaling van Der Schimmelreiter.

Beschrijving

De heren Kees Reinders en Fré Schreiber uit Middelstum hebben het boek ‘Der Schimmelreiter’ van de 19de eeuwse Duitse schrijver Theodor Storm vertaald in het Gronings. De Groningse titel luidt: ‘Schimmelruder’.

Het boek ‘Der Schimmelreiter’ is ongetwijfeld het meest bekende werk van de beroemde 19e eeuwse Duitse schrijver Theodor Storm. Talloze leerlingen van het middelbaar onderwijs hebben kennis gemaakt met deze lyrische novelle, een topstuk uit de Duitse literatuur. Geen wonder dat er in het verleden vertalingen van verschenen in het Nederlands, Fries en Ostfries. Nu is er ook een vertaling in de Groningse streektaal gereed gekomen.
Het verhaal speelt zich af in het land van wierden en dijken langs de Waddenzee. Een oeroude legende die langs de hele waddenkust werd verteld, is verweven met een verhaal uit de 18e eeuw over het boerenleven, waterschappen, inpolderingen en dijkdoorbraken. Het boek vertelt het levensverhaal van dijkgraaf Hauke Haien, die een dijk wil bouwen die de eeuwen trotseert. Zijn vrouw gebruikt Hauke’s schimmelhengst om een nieuw paardenras te fokken- en met succes. Wantrouwen onder de dijkbouwers brengt de positie van het stel echter aan het wankelen.
De vertalers, Fré Schreiber en Kees Reinders uit Middelstum, hebben het lyrische taalgebruik van de oorspronkelijke tekst zo dicht mogelijk benaderd en bovendien het gebeuren verplaatst van Nordfriesland naar de historische context van Noord Groningen. Het verhaal sluit aan bij de herinneringen die in recente tijd zijn opgehaald aan de beruchte Sintmaartenvloed van 1685 en de Midwintervloed van 1717. Kunny Luchtenberg uit Uithuizen maakte de tekening op de omslag.

Het boek ‘Schimmelruder’ is uitgebracht in samenwerking met de Stichting Uitgaven Noord Groningen uit Warffum. Voorzitter Teun Juk: “Het in omloop brengen van een literair werk in het Gronings is in deze tijd geen winstgevende zaak, in tegendeel, zonder financiële ondersteuning is het onmogelijk. Daarom zijn we blij met de ondersteuning van het Huis voor de Groninger Cultuur, de Stichting Grunneger Bouk, de Stichting Koorrinkel en Luchtenberg Beheer BV”.

Het boek heeft 164 pagina’s met een gelamineerd kaft. Naast een inleiding over de auteur Theodor Storm is er een “stoere woordenliest” bijgevoegd.

isbn: 9789073319691