Sanden: Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen

 17,95 incl. BTW

Beschrijving

De gids geeft in beknopte vorm eencompleet overzicht van alle nog bestaandehunebedden in de provincies Drenthe enGroningen, 54 in totaal. De lezer vindter alle mogelijke informatie over dehunebedden: waar ze liggen, hoe oud zezijn en natuurlijk welke vondsten er gedaanzijn, maar ook over hun landschappelijkeligging, grootte, oriëntatie, restauratiesen andere bijzonderheden. Bij veel van dehunebedden wordt een thema behandeld,zoals de herkomst van de stenen, de liggingbij moerassige plekken of langs een weg,de wijze van dodenbijzetting, de zorg voorde hunebedden (onder meer in de TweedeWereldoorlog), vandalisme, en nog veelmeer. De gids wordt voorafgegaan dooreen inleiding over de mensen die in deSteentijd de hunebedden hebben gebouwden de manier waarop hun nazaten er meeomgesprongen zijn. Ook alternatievetheorieën komen aan de orde.Voor het boek zijn nieuwe foto’s gemaakt.Het is onmisbaar voor iedereen die dehunebedden wil bezoeken en de laatstestand van zaken wil weten.

ISBN: 9789040007040
Auteur: Wijnand van der Sanden
Titel: Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen
Soort uitgave: paperback
Uitgever: Wbooks