Rust zacht lieve vriendin

 6,00 incl. BTW

Beschrijving

Groninger Kerkhoven 12

Rust zacht lieve vriendin – Graftrommels op begraafplaatsen en kerkhoven in de provincie Groningen is het twaalfde deel in de serie en werd geschreven door Leon Bok die het boekje tevens van illustraties voorzag. Er is al veel geschreven over de bijzondere grafcultuur in de provincie Groningen, maar over graftrommels is nog nauwelijks iets gepu­ bliceerd. Het is dan ook een voorrecht om voor de Stichting Oude Groninger Kerken, vooruitlopend op een grote landelijke publicatie, de graftrommels in de provincie Groningen voor het voetlicht te brengen. Nu ik inmiddels bijna 2500 begraafplaatsen in Nederland heb bezocht, weet ik hoe bijzonder graftrommels zijn. De verzame­ling in de provincie Groningen kent interessante exemplaren. Een aantal daarvan wordt in dit boekje belicht. Eerst wordt echter inge­ gaan op wat graftrommels nu eigenlijk zijn, op het gebruik ervan en op de kransen in de graftrommels. Herbij ligt de focus op de provincie Groningen.