R. Nouta: Dijken en zeedijksters

 10,00 incl. BTW

Geschiedenis van Friezen bij Lauwerszee

Uitverkocht

Beschrijving

De auteur schetst in dit boek een boeiend beeld van wat zich in het leven van dicht bij de vroegere Lauwerszee wonende Friezen afspeelde. Het betreft het dagelijks leven van een aantal niet op de voorgrond tredende burgers, wier bestaan grotendeels afhing van wat zij in opdracht van boeren, opzichters van de Rijkslandaanwinningswerken en bestuurders van een zeewerend waterschap verrichtten. Het werken op het land, of aan het onderhoud van de dijken of in de landaanwinningswerken direct daarbuiten vergde veel van hen en van hun gezinnen: steeds moest men er op verdacht zijn dat door stormen opgezweepte golven of een zware ijsgang groot gevaat voor de dijken en het daarachter gelegen land en deszelfs bewoners kon opleveren. Ook het buitengaats grazende vee moest steeds bewaakt worden: bij ’nacht en ontij’ moest men paraat zijn.

Ook wordt aandacht geschonken aan de taken waar de waterschappen voor stonden. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen, prenten, kaarten e.d.

9789078050056