R.H. Alma e.a.: Hervonden stad 2014

 13,50 incl. BTW

19e jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.

Categorie:

Beschrijving

Hervonden Stad 2014 biedt een samenvattend overzicht van uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties uit het voorgaande jaar in de gemeente Groningen. Daarnaast zijn zeven specialistische artikelen opgenomen, die elk dieper ingaan op genoemde onderzoeksterreinen.

Wat opvalt in deze aflevering van Hervonden Stad is dat in bijna alle gevallen door de auteurs in ruime mate gebruik gemaakt wordt van historisch schriftelijk bronnenmateriaal ter ondersteuning van hun betoog. Dit houdt primair verband met de periodes waarin het beschreven onderwerp zich afspeelt. Vanaf de late middeleeuwen zijn schriftelijke bronnen in toenemende mate beschikbaar. Daarbij komt dat deze tegenwoordig ook steeds makkelijker digitaal vanaf de werkplek raadpleegbaar zijn.

Alleen voor het eerste artikel – over vier op de Grote Markt opgegraven vlinderstrikfibulae (datering 9e-10e eeuw) – geldt dit niet. Twee laatmiddeleeuwse waterpoorten langs de stadsdiepen worden vervolgens wel aan de hand van schriftelijke bronnen (en kaartmateriaal) beschreven. Het artikel over de vele gedaantewisselingen van stadspaleis het Prinsenhof (in aanleg daterend uit circa 1400) combineert zowel historische- als bouwhistorische onderzoeksresultaten en eindigt met het restauratieverslag, gekoppeld aan de recente herbestemming tot hotel-restaurant. Deze restauratie, gericht op behoud van het historische karakter van het pand, was voor de gerenommeerde hotelgids Gault & Millau mede aanleiding om onlangs Hotel Prinsenhof uit te roepen tot het beste hotel van Nederland! De zonnewijzer (uit 1731) van het Prinsenhof-complex in de tuinmuur aan de Turfsingel is apart beschreven. De archieven hielpen ook een handje bij de speurtocht naar de gebruiker van een aardewerk hengselpot uit circa 1800, opgegraven achter Poelestraat 36. Voor de cultuurhistorische beschrijving van de geschiedenis van het Noorderplantsoen tussen 1875 en heden gaven de archieven onder andere een unieke nota uit 1882 met een beplantingslijst prijs. Deze aflevering van Hervonden Stad eindigt met de rubriek ‘In depot – uit depot’, waarin de ontwikkeling van de kamer en suite wordt besproken.

Gedegen historisch onderzoek vormt al met al een fundamenteel onderdeel van dit jaarboek! Reden voor de redactie om bij de presentatie ervan het eerste exemplaar uit te reiken aan Stadshistoricus Beno Hofman.