R.F.E. Wolf: Vervlogen tijden

 24,95 incl. BTW

Fotografische geschiedenis van Ter Apel, Munnekemoer, Barnflair en Ter Apelkanaal.

Beschrijving

De vroegste fotografische geschiedenis van Ter Apel en de daarmee nauw verbonden plaatsen Munnekemoer, Barnflair en Ter Apelkanaal is slechts fragmentarisch gedocumenteerd. De samenhang van die plaatsen in hun vroege ontwikkeling en met name de relatie tot het graven van het kanaal is tot nu toe niet op een overzichtelijke manier in beeld gebracht. Puttend uit vooral de omvangrijke fotocollectie van zijn vader Dirk Wolf, heeft Rienhart Wolf (1960) vanaf 2006 in de Ter Apeler Courant en de Kanaalstreek regelmatig verslag gedaan van zijn naspeuringen. In de veelgelezen rubriek “Vervlogen Tijden” ging hij niet alleen in op hetgeen de foto toonde, maar werden juist de achtergronden van de foto uitgediept. Met hulp van de lezers werden op die manier vaak verrassende ontdekkingen gedaan die de foto’s letterlijk in een nieuw licht plaatsten.Dit boek is een eenmalige uitgave waarin de lezer aan de hand wordt genomen op een tocht vanaf de Duitse grens in Munnekemoer, via Barnflair naar Ter Apel. In zowel “ het oude” alsook in “het nieuwe Ter Apel” wordt een uitgebreide rondgang gemaakt, waarbij ook de Weerdingermond wordt aangedaan. Daarna wordt de tocht in noordelijke richting via Ter Apelkanaal voortgezet tot aan de aardappelmeelfabriek.

9789492684004