Paleo-aktueel 31

 21,95 incl. BTW

Categorieën: ,

Beschrijving

Met de jaarlijkse uitgave van Paleo-aktueel geven de medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) inzicht in een deel van het onderzoek van het instituut.

Extra information

Contents

VOORWOORD|
Daan Raemaekers VII

VAN TOMB RAIDER NAAR DE TOEKOMST: DE ONTWIKKELING VAN EEN ARCHEOLOGISCHE TENTOONSTELLING
Anne Ponten 1

VAN POEP TOT PIT. BRUGGEN SLAAN TUSSEN WETENSCHAP EN SAMENLEVING
Douwe van der Tuin & Anita Brongers-Warmelink 9

ARCHEOLOGIE VOOR SNACKERS, ONDIEPE GRAVERS EN DIEPGRAVERS: DE ARCHEOLOOG ALS VERHALENVERTELLER
Harrie Wolters 17

BEELDVORMING OVER ARCHEOLOGIE, BEELDVORMING BIJ ARCHEOLOGEN
Jana Esther Fries 27

JE KUNT ALLEEN VOORUIT ROEIEN DOOR ACHTERUIT TE KIJKEN. PLEIDOOI VOOR MEER POLITIEK IN DE ARCHEOLOGIE EN MEER ARCHEOLOGIE IN DE POLITIEK
Sandra Beckerman 37

HET MUSEUM OP DE SNIJTAFEL: DE ARCHEOLOGIETENTOONSTELLING ONDERZOCHT
Bastiaan Steffens 45

INCLUSIEVE ARCHEOLOGIE: MODEWOORD OF STREEKPRODUCT?
Alexander Zagkotsis 55

IN DE KRANT. HOE VINDEN ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN HUN WEG NAAR DE SAMENLEVING?
Joke Geelhoed-Oosterhuis 63

BEHOUD IN SITU, OF WAT DOEN WE ALS ALLES OP IS?
Froukje Veenman 73

EEN ODE AAN DE STUDIE NAAR HET VERLEDEN
Fardau Mulder 83

BEELDVORMING OVER NEDERLANDSE KASTELEN VANUIT DE LUCHT
Diana Spiekhout 91

ISOTOPEN IN DE ARCHEOLOGIE – VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
Michael Dee & Hans van der Plicht 101

HONDERD JAAR ARCHEOZOÖLOGIE IN GRONINGEN
Youri van den Hurk, Nathalie Ø. Brusgaard, Jolijn Erven, Francesca G. Slim, Dimitris Filioglou, Safoora Kamjan, Willemien de Kock, Rachel M. Winter & Canan Çakırlar 107

VAN TRADITIONELE ARCHEOLOGIE NAAR ECOLOGISCHE ARCHEOLOGIE: TERUGBLIK EN VOORUITBLIK IN EEN JUBILEUMJAAR
René Cappers, Merit Hondelink & Mans Schepers 119

ONTWIKKELINGEN IN DE MEDITERRANE LANDSCHAPSARCHEOLOGIE AAN HET GIA. WAAR KOMEN WE VANDAAN EN WAAR GAAN WE NAARTOE?
Peter Attema 125

PRONKJEWAILS IN VERRE OORDEN: GRONINGS ONDERZOEK NAAR DE DOOD IN HET OOSTELIJK MIDDELLANDSE ZEEGEBIED
Sofia Voutsaki, Tamara M. Dijkstra, Olivia A. Jones, Lidewijde de Jong, Vana Kalenderian, Paula Kalkman, Eleni Milka, Eleni Panagiotopoulou, Iris Rom, Caroline van Toor, Paraskevi Tritsaroli, Theofania Tsempera & Chryssa Vergidou 135

HOE EEN INHEEMS PERSPECTIEF DE ARCHEOLOGISCHE INTERPRETATIE KAN VERBREDEN
Sean P.A. Desjardins & Sarah M. Hazell 145

KOUDE VERRASSINGEN. ONTWIKKELINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN IN DE ARCHEOLOGIEIN HET POOLGEBIED
Louwrens Hacquebord 153

VAN SCHEEPSHOUT TOT DIGITALE WRAKKEN. EEN REFLECTIE OP DE ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN DE MARITIEME ARCHEOLOGIE IN NEDERLAND
Yftinus van Popta 165

OP DE SCHOUDERS VAN REUZEN. DE ARCHEOLOGIE VAN NOORDWEST-EUROPA
Daan Raemaekers, Stijn Arnoldussen, Johan Nicolay & Hans Peeters 175
ISBN: 9789493194328
Titel: Paleo-Aktueel 31
Uitgever: Barkhuis Publishing