Noorderbreedte nr. 3 2023

 10,50 incl. BTW

Beschrijving

Deze Noorderbreedte staat voor een groot deel in het teken van een thema dat raakt aan vele pijnpunten: Verdeeld Land. Nu onder meer energie, natuurbeleid en woningbouw meer ruimte opeisen in het landschap, dreigt het ruimtelijke verdelingsvraagstuk een splijtzwam te worden in de samenleving. Hoe is het land verdeeld en is die verdeling terecht? Hoe versterken deze vraagstukken de al dan niet vermeende kloof tussen stad en platteland? En kunnen we de Noordelijke ruimte zo verdelen dat verschillende functies en mensen er hun plek vinden? Met het uitgebreide themakatern willen we voeding geven aan het nadenken over deze vragen.

Titel: Noorderbreedte nr. 3 2023