Noorderbreedte nr. 2 2023

 10,50 incl. BTW

Dynamische Waddendelta

Beschrijving

De Waddenkust had lange tijd weinig aanzien, maar de aandacht voor het gebied begint weer te groeien. In dit themanummer, dat we samen met de Landschapstriënnale 2023 maakten, wordt duidelijk waarom. Wie het landschap leert lezen, vindt langs de Waddenkust een cultuurhistorische schat, aldus landschapshistoricus Lisa Timmerman. Auteur van De Friezen Flip van Doorn volgt op zijn fiets het tracé van het Dokkumer Lokaaltje, de tramlijn tussen Dokkum en Leeuwarden die eind vorige eeuw volledig in onbruik is geraakt. Daar treft hij sporen aan van de vroegste bewoning in het gebied. En de opkomst van planten als zeekweek in kwelders geeft te denken over de mate waarin mensen het landschap kunnen en moeten beheersen

Titel: Noorderbreedte nr. 2 2023