Michel Brandsma: Canon van het Noorden

Over het historisch belang van Noord-Nederland.

Categorie:

Beschrijving

De belangstelling voor onze vaderlandse geschiedenis groeit. Weliswaar wordt er geklaagd over de kwaliteit van de historische kennis, maar tegelijk verdiepen steeds meer mensen zich in het verleden. Geschiedenis is populair, en vooral de geschiedenis van de eigen omgeving.
Het boek Canon van het Noorden geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit het verleden van Groningen, Friesland en Drenthe. In korte, heldere teksten wordt geschetst hoe de geschiedenis van deze provincies is beïnvloed door de ontwikkelingen in Nederland en Europa, en wat de bijdrage van het Noorden is geweest aan het grotere geheel.
Het verhaal van Noord-Nederland krijgt vorm in zeven tijdvakken, verrijkt met 25 iconen uit de noordelijke geschiedenis en aangevuld met drie thematische teksten over goede en slechte tijden, de bevolking en het dagelijks leven. Het geheel wordt ondersteund door een tijdbalk.

Paperback, 48 pagina’s