Lies Ast-Boiten: Stad tussen Verlichting en Romantiek

 29,95 incl. BTW

Groninger historische reeks

Categorie:

Beschrijving

Groninger historische reeks

De periode 1780-1850 was een spannende tijd. In Frankrijk brak de revolutie uit, echter van gelijkheid, vrijheid en broederschap kwam niet veel terecht. De Franse keizer Napoleon deed de Europese staten op hun grondvesten trillen, maar uiteindelijk werd hij verjaagd. Nederland intussen was een eenheidsstaat geworden onder koning Willem I . Al deze veranderingen hadden ook invloed op de cultuur. Vroeger was het Franse Classicisme toonaangevend, nu werd dat de door Duitsland en Engeland geïnspireerde Romantiek. Gevoel en verbeelding werden belangrijker dan regels. In dit boek tonen we hoe de Groningers reageerden. Welke boeken lazen zij, welke toneelstukken en concerten vielen in de smaak? Ook kijken we naar Groningse schrijvers en hun werk. Ten slotte: week de Groningse smaak af van wat elders in Nederland op prijs werd gesteld? Uit dit boek blijkt dat de Groningers dezelfde voorkeur hadden als elders in Nederland. Wel had de stad last van haar perifere ligging en de vrees achterop te raken was constant aanwezig. Lies Ast studeerde Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, zij werkte als conservator van de historische afdeling bij het Gronings Museum. Bij haar tentoonstellingen zijn verschillende publicaties verschenen; onder andere De Groninger dracht, Photografieën & Dynastieën en Groningen in oorlogstijd.