Klaas Swaak: Wat vooraf ging

 17,50 incl. BTW

onderwijs als rode draad 1951 – 1985

Uitverkocht

Beschrijving

Hoe kom je in de politiek terecht? Wat ging vooraf aan het raadslidschap en het wethouderschap? Daarover gaat dit boek. Het is het verhaal van een jeugd in een rood nest, van een onvoorziene schoolloopbaan, die via de kweekschool – destijds nog de universiteit van de arbeider – leidt naar betrekkingen in het speciaal onderwijs, het ulo/mavo en het voortgezet speciaal onderwijs. Het gaat ook over het lidmaatschap van de onderwijsvakbeweging en de partij. Die bond is de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel en die partij is de Partij van de Arbeid.

Het is een verhaal dat zowel persoonlijk als politiek is, dat in beide opzichten m’n ontwikkelingen in opvattingen en standpuntbepaling uit de jaren 1951 tot 1985 weergeeft. Het onderwijs en het onderwijsbeleid staan er centraal in, hoewel de literatuur nooit ver weg is.

In mijn dagelijkse werk was het vooral de Simon van Hasseltschool voor voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. M’n deelname aan de bond en de partij in m’n vrije tijd stond in het teken van constructief onderwijsbeleid in Groningen.

De start van de Simon van Hasseltschool in 1971 bood m’n collega’s en mij de unieke kant een onderwijsvorm te ontwikkelen waarin het kind centraal stond. Naar de strijd in de vakbond en de partij om emancipatorisch onderwijs inhoud te geven gaat de grootste aandacht ook. Naar de mislukte afloop ook.

Het wordt tot in detail weergegeven. Die details zijn echter onmisbaar om niet alleen de inzet maar ook de sfeer van het verleden te karakteriseren… en de teleurstelling.

Eerder werden ‘Omzien en niet vergeten’, ‘Een kamer op het Stadhuis’ en ‘De hete adem, dagboek van een wethouder’ gepubliceerd. Met ‘Wat vooraf ging’ is het verhaal compleet.

Klaas Swaak (1935) werkte dertien maanden bij ‘s Rijksbelastingen alvorens onderwijzer te worden. Van 1957 – 1992 was hij werkzaam in het onderwijs. Hij was raadslid voor de PvdA in Groningen van 1985-1998 waarvan de laatste zes jaar wethouder.