Kees Opmeer: Uit zeeklei gebakken

 29,95 incl. BTW

Beschrijving

Het verhaal vertelt de geschiedenis van de boeren in Noord-Groningen in de periode van circa 1850 tot heden. De strijd tegen het water, de bloeitijd van de graanhandel, het verbeteren van de landbouw door betere bemesting en het versterken en veredelen van landbouwproducten. De familie Mansholt zette zich verder in voor socialistische idealen, de strijd voor beter onderwijs vooral voor meisjes en de wens om nooit meer honger te hoeven lijden. Ook leggen we in ons boek de verbinding met actuele thema’s waar boeren van nu mee te maken hebben: de aandacht voor het landschap, duurzame veehouderij en akkerbouw (ook met verzilting) en het energielandschap.

ISBN: 9789491524356
Auteur: Kees Opmeer
Titel: Uit zeeklei gebakken