Ingena Vellekoop: De Loffelyke Compagnie Schutterije der Fortresse Delfzijl 1629-1795

 19,95 incl. BTW

Beschrijving

Vanwege de belegering van ‘s-Hertogenbosch in 1629 waren veel soldaten onttrokken aan de Fortresse Delfzijl. Om de vesting te kunnen verdedigen, werden de mannelijke ingezetenen van Delfzijl onder de wapenen gebracht. De officieren van de Compagnie Borgerije kwamen voort uit de notabelen. Door hun achtergrond konden zij als Borgers reeds binnen enkele decennia invloed uitoefenen op onder andere de Kerkenraad. De Borgerije bleef bestaan tot de komst van de Fransen in 1795.

Totaal verkocht: 1