Historisch Jaarboek Groningen 2019

 10,00 incl. BTW

Uitverkocht

Beschrijving

Het Jaarboek bevat twee vaste rubrieken: een gewijd aan cultureel erfgoed (omvattend korte bijdragen over archeologie, landschap en monumenten) en een gewijd aan de belangrijkste publicaties in boek- of artikelvorm over bronontsluiting, geschiedenis in de meest brede zin, archeologie en historische geografie alsmede kunst- en architectuurgeschiedenis.

Inhoud:

In memoriam: Erwin H. Karel (1956-2019)
Richard Paping en Vincent Tassenaar

Eggerik Phebens (1556-1615), de man en zijn kroniek
Zweder von Martels

Groninger betrokkenheid bij het slavernijverleden *
Barbara Henkes

Groningers in de Hall of Fame
Een inkijkje in de tentoonstelling Strijd! 100 jaar Vrouwenkiesrecht in het Groninger Museum
Mineke Bosch

Dominee tussen dogma en Doorbraak
Hervormde predikanten van Hogeland en Oldambt over het socialisme (1900-1950)
Annejet Fransen

‘Pretstad Groningen’
Hoe de sixties zich ontplooiden in Stad en Ommelanden
Marko Otten

‘De rel om de bel’: bodemdaling in Groningen door gaswinning, 1959-1984
Erwin H. Karel †

Priester in sjoel
Herman Verbeek (1936-2013)
Stefan van der Poel

Cultureel erfgoed 2018
Michiel Rooke (red.)

Literatuuroverzicht 2018
Lieuwe Jongsma en Jona van Keulen

isbn:
9789082928013