Hervonden Stad en Land 2023

 17,50 incl. BTW

Jaarboek voor gebouwd erfgoed en archeologie in de gemeente Groningen

Beschrijving

In het jaarboek zijn naast de Verslagen over archeologie, bouwhistorie
en restauraties in de gemeente Groningen van het afgelopen jaar ook 7
losse artikelen opgenomen. In die artikelen gaan de verschillende
auteurs in op bijzondere vondsten, herplaatsingen of schetsen zij een
beeld van bijzonder straatmeubilair.
Zo wordt verteld over de vondst van een 15e-eeuws heiligenbeeldje door
Klaas Helfrich en Martha de Jong. De eerste straatverlichting ontstaat
al in de 16e eeuw en hoe de ontwikkeling daarna verder loopt tot in
deze eeuw, specifiek ook in Groningen, schetst Aletta Bastmeijer in
haar artikel. In De Helperlinie nader bekeken worden de boven- en
ondergrondse resten van de Helperlinie besproken door Rogier Kruisman
en Froukje Veenman. Egge Knol vertelt het boeiende relaas van een
schilderij dat eens in Het Huis met de Dertien Tempels hing en na
omzwervingen nu weer herenigd is met andere schilderstukken uit dat
huis, die zich in de collectie van het Groninger Museum bevinden. Door
Rita Overbeek wordt uit de doeken gedaan hoe een partij
Rozenburgtegels uit een gesloopte burgemeesterswoning een nieuwe
bestemming heeft gevonden in Warffum. Loes de Vries en Diana Lourens
vertellen over de majestueuze trap van Jan van der Zee, zowel verguisd
als vereerd, die een nieuwe bestemming heeft gevonden aan het
Donghornsterpad in Groningen. En tot slot is daar nog het relaas van
Michiel Rooke over de totstandkoming van Wandelpark De Vork, naast het
nieuwe rangeerterrein voor de treinen. Daar bleek de ondergrond
tjokvol te liggen met archeologische sporen.
Als extraatje vindt u in deze uitgave van Hervonden Stad en Land een
uitvouwbare historische kaart van de Helperlinie.

Het jaarboek is een uitgave van Stichting Monument & Materiaal en de
gemeente Groningen.