Hervonden Stad 2017

 13,50 incl. BTW

22e jaarboek voor de archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen

Beschrijving

Deze 22e ‘Hervonden Stad’ biedt een samenvattend jaaroverzicht van de uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en de belangrijkste restauratiewerkzaamheden in de gemeente Groningen. Daarnaast zijn zeven artikelen opgenomen, waarin dieper ingegaan wordt op de achtergronden van een bepaalde vondst, een gebouw of een wijk, waarvoor 2016 in de meeste gevallen een belangrijk jaar was. Allereerst een korte terugblik in het artikel ’25 jaar Stadsmonumentenborden’. Hierin wordt het idee, het ontstaan en de betekenis van de ‘markante en onopvallende’ informatieborden nader belicht. In de periode 1991-2016 werden maar liefst honderd van deze borden op markante panden in de stad gerealiseerd.

Vervolgens worden in het artikel ‘Heilig licht’ drie bijzondere grofkeramische kandelaars besproken, die bij de opgravingen aan de Grote Markt oostzijde gevonden zijn. Er wordt onder meer licht geworpen op wie de gebruikers zouden kunnen zijn, en waar deze specifiek Noord-Nederlandse (en zeldzame) vondsten nog meer zijn aangetroffen.

Een andere wereld gaat schuil achter het artikel ‘Mitter haeck trecken opt vat’, de wereld van de wijnhandel, wijnaccijns en wijnroeiers. Een gevonden wijnton aan de Westerseweg met een intrigerende inkrassing erop was aanleiding om het systeem van de zogenaamde ‘ritsingen’ te ontdekken en onder de loep te nemen.

Als tegenhanger van deze ‘stadse’ onderwerpen zijn ook drie artikelen opgenomen die de historie van de ‘uitleggebieden’ rond de steeds krapper wordende binnenstad belichten. ‘Barch en dal op de Noordes’ vertelt het verhaal van Thomas van den Barch van Vianen die een kaart produceerde van de noordelijke uitleg van de stad vóórdat deze gerealiseerd werd. Bijzonder zijn daarbij de op de kaart genoteerde hoogtematen, die met een GIS-analyse tot een 3D-kaart konden worden omgezet, zodat de ‘bergen en dalen’ op de noordes letterlijk in beeld konden worden gebracht.

Op de tuin verhaalt van een gebied dat ten zuidoosten van de stad ligt en beter bekend is als Piccardthof. In deze nutstuinen met hun geschiedenis van inmiddels 75 jaar hebben vele Stadjers hun voetstappen liggen. Tenslotte wordt in het artikel ‘De Wijert-Noord: toonbeeld van de wederopbouw’ de bijzondere naoorlogse stempelstructuur van de (wederopbouw)wijk De Wijert uit de doeken gedaan, als typisch voorbeeld van de wijkgedachte die na de oorlog in Nederland goed wortel schoot.

Hervonden Stad 2017 is gepresenteerd in de Stadsschouwburg waarvan de restauratie in 2016 gereed kwam. Ter ere hiervan wordt in het artikel ‘De ‘Nieuwe’ Schouwburg voor het voetlicht gebracht welke gedaantewisselingen de ‘suikertaart’ aan de Turfsingel in de loop der jaren ondergaan heeft. Wij wensen haar nog vele jaren toe in de grandeur waarin zij nu weer hersteld is!