Hans Beukema: Delfzijl

 11,95 incl. BTW

de Fransen, de vesting

Beschrijving

Delfzijl was tot ongeveer 1875 een vestingplaats. Het huidige ‘oude centrum’ werd omringd door een vestingwal en een vestinggracht. Vier poorten, twee aan de landzijde en twee aan de waterkant, gaven toegang tot de garnizoensplaats.

De vestingtijd kent een rijke historie, maar met name de laatste periode van de Franse bezetting spreekt tot de verbeelding. Hoewel de legers van Napoleon waren, weigerde de Franse vestingcommandant Maufroy zich over te geven. Hierdoor werd Delfzijl een Franse enclave in het verder bevrijde Nederland. Pas in mei 1814 gaf de commandant zich gewonnen.

In de na-Franse tijd vertrouwde de in Delfzijl geboren Philip Rogaar zijn herinneringen aan de vestingtijd toe aan het papier. Hij laat de lezer ‘wandelend’ ooggetuige zijn van het garnizoenplaatsje, waarin rijksgebouwen de boventoon voerden, maar beschreef ook een stukje leven van alledag.

Nieuwe militaire inzichten leidden tot het opheffen van de vestingen in Nederland. Rond 1870 werden in Delfzijl de vestingwallen afgegraven en de vestinggracht grotendeels gedempt. Tegenwoordig zijn het overgebleven stuk gracht en de locaties van molen Adam en de Waterpoort herinneringen aan de vestingtijd.

Dit boekje doet verslag van de Franse tijd en staat uitgebreid stil bij de voor de bevolking zo desastreuze laatste maanden van de bezetting van Delfzijl. Daarna voert de schrijver ons in gezelschap van de heer Rogaar over de vestingwallen en door de straten van de garnizoensplaats.

De tekst wordt begeleid door historische en eigentijdse, vergelijkende foto’s.

ISBN 9789087440077