Hans Beukema: Bevrijdingsverhalen 1945

 16,50 incl. BTW

Beschrijving

In vier verhalen laat de auteur de lezer kennismaken met enige facetten van de Tweede Wereldoorlog die nauwelijks de marge van de geschiedschrijving haalden. Alle hebben een relatie met de bevrijding van onze regio.

In het boek wordt een 19-jarige Duitse soldaat gevolgd, die in de laatste oorlogsmaanden tot een zoeklichtbemanning in Woldendorp behoorde. Zijn persoonlijke achtergronden worden belicht en aan de hand van dagboekaantekeningen en herinneringen wordt duidelijk hoe het geallieerde front naderbij komt. De bezettingssoldaat wordt frontsoldaat.

Vlak voor hun overgave besluiten drie Duitse soldaten onder te duiken om zodoende aan geallieerde krijgsgevangenschap te ontkomen. Beukema doet verslag van de onderduik en hun clandestiene terugkeer naar het naoorlogse Duitsland. Een van de soldaten zocht zijn heil bij zijn vriendin en latere vrouw in Termunterzijl.

Een toevallige ontmoeting in een Delfzijls koffiehuis tussen drie Engelsen en een Delfzijls echtpaar leidde de oudste Engelsman, een voormalige geallieerde bevrijder, naar zijn vroegere Nederlandse vriendin en hun inmiddels 49-jarige dochter.

Illegaal werk was gebaseerd op strikte geheimhouding. Mede door de bescheidenheid en geslotenheid van de verzetsstrijders werd ook na de oorlog relatief weinig bekend over hun activiteiten. De herinneringen van een oud- verzetstrijder uit Wagenborgen geven zicht op persoonlijke principes, op moed, spanningen en op de grote risico’s die aan het verzetswerk verbonden waren.

Een deel van de provincie Groningen werd bevrijd door Poolse militairen. Hun strijd was begonnen met de Duitse aanval op hun land in 1939. Van alle geallieerden legers hadden de Polen de meeste gevechtsjaren. Bij de verdeling van het naoorlogse Europa in invloedsferen werd hun land aan de Sovjets toegewezen. Een terugkeer van de militairen naar huis was onmogelijk. Zij waren de winnaars en de verliezers van de Tweede Wereldoorlog.

Rasverteller Hans Beukema laat de lezer op boeiende wijze kennismaken met tal van onbekende aspecten van oorlog, bezetting en bevrijding.