Groen onderwijs

 20,00 incl. BTW

Historia Agriculturae 41

Categorie:

Beschrijving

Begin twintigste eeuw richtte een aantal Groningse notabelen de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (VHLO) op. De moderniserende landbouw had in die tijd niet alleen behoefte aan landbouwwinterscholen waar boeren en hun zoons voor cursussen konden aanschuiven, maar ook aan hogere opleidingen die aansloten bij het wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Het honderd jarig bestaan van VHLO is aanleiding geweest om haar geschiedenis te schrijven. In deze bundel wordt die geschiedenis geflankeerd door een beschrijving van de historie van alle vormen van groen onderwijs. Bovendien komen ook de huidige situatie en de toekomst aan bod. Alle bijdragen laten zien dat het agrarisch onderwijs in het Nederlandse onderwijsbestel altijd een speciale plaats heeft ingenomen, niet in het minst door de nauwe band met de dagelijkse praktijk van de landbouw.

ISBN: 9789036735636
Auteur: Maarten Duijvendak, Erwin H. Karel en Pim Kooij
Titel: Groen onderwijs