E. Schut: Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela’s 1683-1942

 18,50 incl. BTW

Groninger historische reeks, deel 7

Categorie:

Beschrijving

Groninger historische reeks, deel 7

De geschiedenis van de joden in de Nederlanden speelde zich grotendeels af in de grote steden in Holland, met name in Amsterdam. In deze laatste stad woonde de overgrote meerderheid van de Nederlandse joden. Joden vestigden zich gedurende de 17e eeuw en vooral in de 18e eeuw ook op het platteland. Al naar gelang de omstandigheden ontwikkelden zich uit dergelijke vestigingen joodse gemeenten die soms eeuwenlang bleven bestaan. Sinds de laatste twintig jaar richt het onderzoek naar de geschiedenis van de joden zich op de joodse gemeenschappen op het platteland. Die van de Pekela’s was daar één van. De eerste joden vestigden zich hier in 1683. Wat ouderdom betreft was zij, na Appingedam, de tweede joodse gemeente in de provincie Groningen.
Nu, mee dan 300 jaar later, is de geschiedenis van deze gemeenschap vrijwel vergeten, De enige nog zichtbare herinnering die rest is haar begraafplaats. Dit boek poogt de geschiedenis van de Pekelder joden voor de vergetelheid te behoeden. Vele facetten van het leven in deze gemeenschap komen aan de orde: kerkelijke, bestuurlijke, sociaal-economische en culturele aspecten worden uitvoerig behandeld.

Paperback, 247 pagina’s