Dr. W. Tijms: Groninger graanprijzen

 5,00 incl. BTW

Uitverkocht

Beschrijving

Een thermometer voor de welvaart in Stad en Ommelanden. Zo mogen de prijzen van granen en andere agrarische produkten die op de Korenbeurs in Groningen werden genoteerd wel genoemd worden. Hoe hoger de prijzen, hoe meer boeren in de stad te besteden hadden. Prijsdalingen leidden tot bezorgde gezichten. Met spanning werden de prijsnoteringen gevolgd, niet alleen door graanhandelaren en boeren, maar ook door journalisten, hoogleraren en studenten die soms uitgebreide prijsverzamelingen aanlegde.

In dit boek zijn voor het eerst behalve alle graanprijzen ook de prijzen van tal van andere agrarische producten met grote zorgvuldigheid systematisch bij elkaar gebracht. Zo zijn er onder andere reeksen gemaakt van prijzen van aardappelen, boter, eieren, peulvruchten en slachtvee. Bovendien wordt met deze prijsgeschiedenis een zeer lange periode overbrugd van bijna 450 jaar, van 1546 tot 1990. Daarmee is een uniek hulpmiddel geschapen voor het economisch historisch onderzoek in een regio waarvoor de stad Groningen een centrale functie vervulde, het platteland van Groningen en een groot gedeelte van de provincie Drenthe.

Het onderzoek voor deze publicatie is van de hand van dr. Wigbold Tijms, voormalig medewerker van het NAHI, die zich in zijn loopbaan tot de grote specialist op dit terrein in Nederland heeft ontwikkeld en die eerder prijsreeksen samenstelde van tal van andere steden in ons land. Deze werden onder andere gepubliceerd in Historia Agriculturae XI-4 en XI-2.

Om de huidige onderzoeker zoveel mogelijk ten dienste te zijn, is gekozen voor een tweeledige publicatie. In gedrukte vorm worden een uitgebreide inleiding en toelichting gepubliceerd die vergezeld gaan van grafieken. Daarnaast worden de prijsreeksen zelf in digitale vorm beschikbaar gesteld.

Historia Agriculturae is een serie van het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI). Dit instituut is sinds 1950 in Groningen gevestigd en werd in 1998 omgevormdtot een instelling voor documentatie en onderzoek op het terrein van de Nederlandse agrarische geschiedenis in ruime zin. Het NAHI is nauw gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit. In Historia Agriculturae worden resultaten van onderzoek gepubliceerd. Veelal gaat het daarbij om werk in uitvoering.