De pastorie te Warffum

 29,50 incl. BTW

Middeleeuws steenhuis onthuld.

Beschrijving

(NB. Prijs is inclusief extra verzendkosten, in de winkel kost het 39,50.)

In 1972 koopt Mijnard Scheers – met zijn gezin – de grote Middeleeuwse pastorie, een steenhuis met latere uitbreidingen, in het Groningse Warffum. Hij is de eerste niet-geestelijke die zijn intrek in het gebouw neemt, na een bewonings­geschiedenis van 700 jaar door pastoors en predikanten.

Bij de er op volgende restauratie van het gebouw wordt het Middeleeuwse deel van het complex bouw­historisch onder­zocht, waarbij verrassend veel, vaak nog gave, bouwonderdelen uit de Middeleeuwen, de Gotiek, de Renaissance en de 18e eeuw te voorschijn komen. Ze worden bij de restauratie betrokken en in het zicht gebracht. Zo wordt een beeld opgeworpen van de woonsituatie van de geestelijke leiders van de Warffumse dorpsgemeenschap sinds de Middeleeuwen.

De vondsten die in de afgelopen tientallen jaren door de eigenaar in het gebouw zijn gedaan worden in dit boek door hem beschreven en geïllustreerd met foto’s, die zijn echtgenote, Grietha Scheers – Bolhuis, in de loop van die jaren van alle ontdekkingen heeft gemaakt.

Otto Kalkhoven maakte foto’s van het huis en de bijbehorende hof en van de gerestaureerde en in stijl gemeubileerde vertrekken van het gebouw, alsmede van het bijzondere gangenstelsel in de vorm van een Lotharings kruis en van het 17e eeuwse trappenhuis met spiltrap.

Daarnaast bevat het boek reconstructietekeningen, door Jan Jehee gemaakt, van gevelaanzichten, plattegronden en doorsneden uit de genoemde perioden.

De grote, op een archeologisch monument – een wierde – gelegen, pastoriehof met siertuin, boomgaard, moestuin, oranjerie, dobbe, stinzenbeplanting en symbolische boombeplanting wordt uitgebreid beschreven en geïllustreerd.

In het eerste hoofdstuk beschrijft professor Henny Groenendijk het onstaan van de Warfummer wierde en de komst van kerken en wemen (pastorieën) op het Hoogeland.

In 1990 is reeds een verslag gepubliceerd door prof. Ruud Meischke en Mijnard Scheers van het eerste deel van de speurtocht naar het verleden van de pastorie. Dit verslag is opgenomen in dit boek.

Prof. Max van den Berg heeft het voorwoord geschreven.

Extra informatie

ISBN