Aanbieding!

De Nieuwe Kerk 1664 – 2014

 10,00 incl. BTW

Opvattingen veranderen kennis vermeerdert

Uitverkocht

Beschrijving

et jubileumboek bij het 350-jarig bestaan van de Nieuwe Kerk in Groningen opent met het gedicht ‘De Nieuwe Kerk’ van Gerrit Krol, waarvan de eerste regels luiden:

De oudste protestantse kerk
die alweer eeuwenlang
de Nieuwe heet –

Een prachtige opmaat voor een monumentaal boek, dat werd geschreven door meerdere deskundige auteurs.  Allerlei onderwerpen die verband houden met de Nieuwe Kerk worden op uiterst boeiende en afwisselende wijze aan de lezer gepresenteerd.

De Nieuwe Kerk, op 7 juni 1664 in gebruik genomen na een bouwtijd van vier jaar, is de vijftigste kerk die sinds de Reformatie op het grondgebied van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd gebouwd. Het kerkgebouw is het meest kloeke gebouw dat in de stad Groningen in de zeventiende eeuw verrees. Alle vier burgemeesters die de stad toen rijk was, kwamen er dan ook aan te pas om op 7 juni 1660 een eerste steen te leggen.

In het boek wordt de lezer geïnformeerd met de nieuwste kennis en inzichten over de volgende aspecten: de uitbreiding van de stad in de zeventiende eeuw en de bouw van de Nieuwe Kerk, de ontwikkelingen rond het Nieuwe Kerkhof, een groot aantal ‘interieurschatten’ als de preekstoel, het raadsgestoelte, de glas-in-loodramen, het avondmaalgerei en doopvont en de verschillende orgels die in de Nieuwe Kerk geklonken hebben.

De uitgave De Nieuwe Kerk 1664-2014 – Opvattingen veranderen, kennis vermeerdert verscheen in een eenmalige oplage van 500 exemplaren ter gelegenheid van het 350-jarige bestaan van het kerkgebouw op 7 juni 2014 bij Uitgeverij Philip Elchers te Groningen.

In deze bundel zijn bijdragen opgenomen van Redmer Alma, Wim Barneveld, Simon Bijl, Pieter Bootsma, Egge Knol, Kees van der Ploeg, Taco Tel, Stef Tuinstra en Freerk Veldman.

Titel: De Nieuwe Kerk 1664 - 2014
Uitgever: Philip Elchers