Carla Alma: De Dollard, een dijk te ver

 19,50 incl. BTW

Geschiedenis van de Dollard

Uitverkocht

Beschrijving

‘De Dollard, een dijk te ver’ laat zien hoe in de jaren zeventig van de vorige eeuw een historisch omslagpunt ontstond in het denken en handelen over natuur- en waterbeheer. De opkomende milieubeweging kreeg voor het eerst een voet aan de grond. Dit ging ten koste van de tot dan heersende politieke(provinciale) machten. Het was een periode van botsende belangen.

Er ging uiteindelijk een streep door de geplande Dollardwerken. Een keerpunt in de waterschapsgeschiedenis. Vanaf dat moment kregen geleidelijk aan natuur- en milieuaspecten een volwaardige plaats in wetgeving en beleid.

Naast de beschrijving van de strijd om de inpoldering zoals die in de vorige eeuw werd gevoerd, duikt dit boek ook nog in de roerige geografische ontstaansgeschiedenis van de Dollard. Dit is een grensgebied in alle opzichten, getekend door vele en heftige overstromingen, altijd balancerend tussen land en water. En ook de menselijke geschiedenis van het Oost-Groninger gebied komt aan bod.

Een tijdperk waarin heel veel in achterkamertjes werd geregeld. En waarin een scherpe tegenstelling heerst tussen de regionale en de rijksbestuurders. Den Haag ligt in die tijd nog ver weg.

Maar ondanks (of misschien wel dankzij) de heftige regionale halsstarrigheid, de grote sociale onrust en d tot dan toe geldende vanzelfsprekendheid van de inpolderingsplannen, wint ten slotte de natuurbescherming het van alle andere geledingen, waarschijnlijk eenvoudigweg op volle overtuiging.

Over de Dollard is ook momenteel veel te doen: er zijn plannen tot herstel van de natuurwaarden, de dijken moeten op een ‘groene’ wijze worden verbeterd, economie en ecologie moeten samen opgaan. Dat alles volgens de moderne denkwijze van de samenwerkende partijen: de overheden, het bedrijfsleven, de natuurbescherming en andere betrokkenen. Recht tegenover elkaar staan is inmiddels uit de tijd.

9789052940656