Bertus Fennema – Klaas Siekman Azn. Zuidhorn

 22,50 incl. BTW

Architect en waterbouwkundige

Categorie:

Beschrijving

Klaas Siekman Azn. werd in 1878 als zoon van een timmerman-aannemer geboren in Leegkerk. Hij volgde een grondige opleiding tot bouwkundige en als waterbouwkundige. Op jonge leeftijd werd hij in 1905 benoemd tot waterbouwkundig opzichter bij het waterschap Westerkwartier. Kort daarop volgde zijn benoeming tot gemeente-opzichter bij een zestal gemeenten in het Westerkwartier. In 1907 vestigde hij zich als zelfstandig architect en waterbouwkundige in Zuidhorn. Siekman had een grote liefde voor het tekenonderwijs aan ambachtslieden. Geen wonder dat er meteen na zijn komst in Zuidhorn een tekenschool kwam, waarvan hij directeur werd. Deze talentvolle man was gedurende bijna veertig jaar in verschillende functies en rollen onmisbaar aanwezig in het Westerkwartier. Zijn grote vakmanschap en sociale vaardigheden gingen gepaard met een enorme werklust.

Siekman kreeg meer dan driehonderd opdrachten voor het ontwerpen van bouwwerken en van infrastructurele werken zoals wegen, bruggen en waterwerken. De vele bouwwerken die van de tekentafels van zijn kantoor kwamen, zijn niet alleen architectonisch zeer gevarieerd, maar ook divers. Hij ontwierp villa’s, burgerwoningen, pastorieën, sociale woningbouw, woon-winkelhuizen, gemeentehuizen en andere publieke gebouwen. In de dorpen Zuidhorn en Noordhorn samen staan nog ongeveer honderd bezienswaardige panden van Siekman, waaronder een aantal publieke gebouwen als het gemeentehuis en het waterschapshuis. Die dorpen zouden er heel anders hebben uitgezien zonder de aanwezigheid van deze architect. Ook Grijpskerk kent van zijn hand niet alleen het gemeentehuis, maar ook een zevental prachtige, prominente woningen. Het gemeentehuis in Ezinge, pastorieën in Grootegast, Niekerk (WK), Oldehove, Noordhorn en Sebaldeburen, sociale woningbouw in Bedum en in Hoogkerk (waaronder de complete ‘Suikerbuurt’) zijn eveneens voorbeelden van zijn creativiteit. In het boek staan alle nog aanwezige objecten met minimaal één foto, waarmee de architectuur en de grote omvang van zijn oeuvre goed in beeld zijn gebracht.

De auteur is Bertus Fennema uit Zuidhorn. Hij is een groot liefhebber van de architectuur in de eerste helft van de twintigste eeuw en schreef verschillende boeken over architecten in Groningen. In dit boek besteedt hij ook veel aandacht aan de maatschappelijke context waarbinnen Siekman moest werken. Met zijn kennis over het openbaar bestuur situeert hij de plaats van de bestuurders en de volksvertegenwoordigers in de kleine gemeenten en de vele waterschappen, waarmee Siekman te maken had. Siekman was in staat om de vele spelers naar tevredenheid te bedienen. Het boek geeft een breed inzicht in het leven en het werk van Siekman. Hij was een vakman van formaat!

De foto’s in het boek zijn gemaakt door Harry van der Werff uit Zuidhorn. Hij is van jongs af aan verslingerd aan de fotografie en heeft er zijn hobby van gemaakt.

ISBN: 9789079742288
Auteur: Bertus Fennema
Titel: Klaas Siekman Azn. Zuidhorn
Druk: 1
Jaar van uitgave: 2020
Soort uitgave: Hardcover
Uitgever: NoordPRoof