Bertus Fennema: Architect Sietze Veenstra 1897-1981

 18,50 incl. BTW

een talentrijk vakman

Beschrijving

In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw was er in Groningen sprake van een aanmerkelijke bouwproductie. In Stad en Ommeland werden vele scholen, kerken, winkels, arbeiderswoningen en fabriekspanden gebouwd, en, niet te vergeten, het type woning dat we nu als “jaren dertig huis” kennen. Over tal van architecten uit deze periode is inmiddels een boek verschenen. Men denke aan Siebe Jan Bouma (Groningen), Egbert Reitsma (Groningen), Jo Boer (Groningen), Willem Reitsema Tzn. (Leens), Albert Wiersema (Bedum), Karst Zevenberg (Bedum), Klaas Prummel (Musselkanaal) en Jan Kruijer (Nieuwe Pekela).
In dit rijtje hoort ook zeker Sietze Veenstra thuis, hij neemt met zijn ontwerpen een belangrijke plaats in onder de groep architecten die in de jaren dertig in Noord-Groningen actief waren.

Middelstum is gekleurd met veel gebouwen van architect Sietze Veenstra. Hij werkte in de jaren 1930-1940 in en vanuit dat dorp als zelfstandig architect en was daarnaast bouwkundig opzichter bij de gemeente. In die tien jaar ontwierp hij in het dorp woningen, woon-winkelpanden, een school, een boerderij en een boerenschuur. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de vernieuwing van veel winkels en bedrijfspanden.

Het gezicht van Middelstum in deels door hem bepaald. Incidenteel maakte hij uitstapjes naar andere dorpen: Appingedam, Eppenhuizen, Huizinge, Kantens en Stitswerd. In nagenoeg alle gevallen laat hij zien dat hij een groot liefhebber was van de bouwstijl van de Amsterdamse School, van de Groningse rode bakstenen en van de invloed van de Amerikaanse architect Frank Llyod Wright. Die combinatie leverde prachtige ontwerpen op, waarvan nu nog volop kan worden genoten. Veenstra neemt met zijn ontwerpen een belangrijke plaats in onder de groep architecten, die in de jaren dertig in Noord-Groningen actief waren.

Totaal verkocht: 4