Ben Westerink: Wierdenlandschap

 29,90 incl. BTW

Beschrijving

Wierden zijn er in allerlei afmetingen en verschijningsvormen. Van grote dorpswierden, soms deels afgegraven, tot bescheiden huiswierden die alleen bij een lichte nevel zichtbaar worden. Het zijn oude woonheuvels die ooit werden opgeworpen om de bewoners tegen de stormvloed te beschermen. De kuststrook van Groningen ligt er nog altijd mee bezaaid. Al meer dan twintig eeuwen worden de wierden omringd door een netwerk van oude wegen, waterlopen en dijken. Ze vormen – ook letterlijk – de hoogtepunten van een oud cultuurlandschap waarin op veel plaatsen nog de onbedijkte kwelders zijn te herkennen. Het boek beschrijft het wel en wee van de Groninger wierden. Aan de hand van archeologische gegevens, hoogtekaarten, foto’s, reconstructies en bodemprofielen wordt de ontstaansgeschiedenis van de wierden en het kleilandschap verteld én verbeeld. Ben Westerink (Enschede, 1946) woont op de wierde Adorp. Hij publiceert en geeft rondleidingen over het Groninger kleilandschap.

ISBN: 9789056158613
Auteur: Ben Westerink
Titel: Wierdenlandschap
Uitgever: Noordboek