Bart Flikkema: De arm van Johannes de Doper

 10,00 incl. BTW

Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk

Beschrijving

De rechter arm van Johannes de Doper werd eeuwen bewaard in de Martinikerk in Groningen. Het reliek kwam volgens de verhalen rechtstreeks uit de Levant, dankzij een slimme koopman. En met de invoering aan het einde van de zestiende eeuw van het ‘gereformeerde geloof’ als enige toegestane religie verdween de arm weer om tot op heden nooit meer terug te keren.
In het vrouwenklooster Yesse, onder de rook van Haren, passeerden wonderen en visioenen, waarbij de Heilige Maagd Maria en het Christuskind een hoofdrol speelden. Een houten beeld bewoog, uitgeblazen kaarsen bleven branden.
En het was de cisterciënzer monnik Caesarius die samen met zijn abt Henricus uit Heisterbach in 1220 onder meer Yesse en de Martinikerk bezocht. Caesarius beschreef de Yesser wonderen en het bijzondere reliek in de Martinikerk.
Bart Flikkema, al jaren bezig om details over het klooster Yesse aan de vergetelheid te ontrukken, koppelde de geschiedenis van de arm van ‘Sint Jan’ aan die van de Yesser nonnen. Met dank aan Caesarius.

ISBN: 9789090320243
Auteur: Bart Flikkema
Titel: De Arm van Johannes de Doper
Druk: 1
Jaar van uitgave: 2020
Soort uitgave: gebonden
Uitgever: Vereniging Vrienden Martinikerk VVM