200 jaar Lutjebosch

 20,50 incl. BTW

Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland

Beschrijving

‘Een Groninger zet niet gauw zijn gevoelens op papier, zeker onze familie niet, maar zoals Joh. W. Bos en Willem J. Bos hun reizen hebben beschreven, zo maak ik deze korte aantekeningen, het opsommen van feiten.’

Met deze even eenvoudige als veelzeggende formulering leidt Cornelia Petronella Bos (1912-1991) het eerste van twee charmante schets-/notitieboekjes in. Schetsboekjes die in woord en beeld verhalen over het boerenleven op en rond de vroegnegentiende-eeuwse boerderij Lutjebosch op het Groninger Hogeland.

Beide boekjes werden voor het eerst openbaar toen ze in het jaar 2000 werden uitgegeven in de vorm van een gebonden boekje, dat al heel snel was uitverkocht. Het 200-jarig bestaan van Lutjebosch in 2008 vormde de aanleiding voor een nieuwe uitgave. Maar de belangrijste reden om alsnog een nieuwe versie van de boekjes uit te geven, ligt in de cultuurhistorische waarde ervan, in de uniciteit van het verhaal dat Cornie Bos optekende over haar Lutjebosch.

Er zijn in ons land geen andere voorbeelden bekend waarbij zoveel aspecten uit het boerenleven van de afgelopen tweehonderd jaar, toegespitst op één boerderij, op zo’n bijzondere wijze – van binnenuit en met grote liefde en oog voor detail – worden verwoord en verbeeld. Deze geheel nieuwe boekuitgave is op meerdere fysieke en inhoudelijke punten kwalitatief sterk verbeterd: meer historische informatie, een geschiktere papierkeuze, een verbeterde kleurweergave van het origineel, een doordachter formaat, een nieuw grafisch ontwerp, kortom: een nieuwe boekvorm in een aantrekkelijker uitvoering.

De uitgave bestaat uit twee gedeelten: een band met daarin een exacte weergave van de beide schets-/notitieboekjes en een apart documentatieboek waarin de uitgave uitgebreid wordt toegelicht in woord en beeld.

isbn: 9789052944579