100 eeuwen begraven rond Anloo

 22,50 incl. BTW

Beschrijving

Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De cirkel van geboorte, leven en sterven sluit zich vroeg of laat voor iedereen. Hoe wordt omgegaan met de dood en de gestorvenen verschilt van tijd tot tijd, van plaats tot plaats, van religie tot religie. In het gebied van het middeleeuwse kerspel Anloo kan duizenden jaren grafcultuur worden beleefd in het decor van een prachtig historisch landschap. Die beleving kan worden ervaren door het lezen van dit rijk geïllustreerde boek, maar ook door de bijbehorende wandelroute te lopen en de fietsroute te fietsen.